Od 01.02.2013. poslujemo na novoj adresi

Dr.Franje Tuđmana 6,Novaki

Chip tuning

Chip tuning može se raditi na svakom automobilu koji ima elektronsko upravljanje motorom. Svaki automobil sa elektronskim upravljanjem ima i centralni upravljački uređaj, ”mozak”, kojeg često nazivamo ECU (eng. Engine Control Unit).
Upravljački uređaj motora ima zadatak da na osnovu brojnih podataka dobivenih sa davača motora, u svakom trenutku izračunava koliko goriva treba motoru u ovisnosti o opterećenju

motora, temperaturi, zahtjevu vozača, itd. Isto tako upravljački uređaj motora kontrolira vrijeme paljenja smjese, tlak turbine i brojne druge periferije.

Unutar upravljačkog uređaja nalazi se Chip. to jest, ono što mi nazivamo Chip ustvari je memorija. Vrste memorija mogu biti: PROM, EPROM, UV-EPROM, EEPROM, FLASH.

Sam Chip, fizički se mijenjao samo u starijim vozilima (otprilike do 1998 godine) gdje se koristila PROM ili EPROM memorija. Takvi chip-ovi nisu imali mogućnost reprogramiranja. Iz tog razloga morali su se stavljati novi. Na novijim vozilima, kako je svijet elektronike napredovao, počele su se koristiti i novije vrste memorija, UV-EPROM, EEPROM i na kraju FLASH memorija. Ove memorije imaju mogućnost reprogramiranja i nema potrebe za stavljanjem novih. U ovim slučajevima mijenja se samo program (software).

Kvalitetan chip tuning zavisi od kvalitete obrade softvera, a kvalitetna obrada softvera zavisi od onog tko razvija, tj. obrađuje mapu softvera. Mi svaki originalni program koji iščitamo, individualno za svaki automobil šaljemo na obradu, u jednu vodeću softversku kuću koja se bavi isključivo obradom programa.. Takvi programi su dobro provjereni i ispitani, pogotovo što se tiče zaštite motora. U njima zadržavaju se svi bitni originalni podaci (br. šasije, br. prijeđenih kilometara, kod imobilizera, …)

Takva vrsta tuning-a nešto je skuplja, ali nema grešaka; pretjeranog povećanja tlaka turbine, ili goriva, neće se desiti da auto dimi ili slične stvari. A samim time, ono najvažnije, neće biti štetnih posljedica po motor.